Ons Geskiedenis

Sanlam Koor:

‘n Koor slegs vir Sanlam personeel is in Junie 1973 gestig, maar het na ‘n paar optredes in 1977 ophou bestaan weens ‘n tekort aan mansstemme. Danksy die visie van ‘n senior persoon by Sanlam, wie se naam ongelukkig nie aan ons bekend is nie, is daar besluit dat die maatskappy meer by kultuursake betrokke moet raak. As gevolg van hierdie inisiatief is ‘n nuwe koor gestig met Sanlam as borg. Aan die einde van 1985 het Sanlam hul borgskap onttrek.

Stadskoor – Civic Choir Bellville:

Borgskap is van die Bellville Stadsraad bekom wat tot gevolg gehad het dat die koor se naam verander het na Bellville Stadskoor. Toe die Noordelike voorstede van Kaapstad onder een Raad geplaas is en die benaming na Stad Tygerberg verander is, het die koor se naam na Stadskoor Tygerberg verander aangesien die Raad steeds die borgskap gedra het.

Mecer Stadskoor Tygerberg:

Mettertyd het die Stad Tygerberg ook sy borgskap onttrek en het Tommie Snyman (steeds ‘n koorlid) met die hulp van Tina Nel begin om jaarlikse golfdae te reël om die finansies te versterk. In hierdie proses het Mecer betrokke geraak met ‘n borgskap en het die koor vir ‘n tyd as Mecer Stadskoor Tygerberg bekend gestaan totdat die borgskap onttrek is.

Stadskoor Tygerberg City Choir:

In 2018 het die koor hul naam terug verander na Stadskoor Tygerberg en City Choir bygevoeg tot hul naam om die tweetaligheid van die koor te weerspieël.