Kontak ons

Algemene Kontakbesonderhede

Adres

Posbus 633
Sanlamhof
7532

E-pos: stadskoor@nullgmail.com

Tel: 076 670 0980

Algemene Inligting

Oefentye

Dinsdagaande (slegs gedurende skoolkwartaal)
19:00 – 21:00

Oefenlokaal

Nederduits Hervormde Kerk
h/v Ganzekraal en Meerluststraat
Oak Glen
Bellville

Lidmaatskapfooi per jaar

R660.00