Dirigent

Linda Claassen

Linda ClaassenLinda Claassen behaal B.Mus.Hons (Cum Laude) aan die US asook Voordraerslisensiate in klavier en orrel aan UNISA. Sy het deelgeneem aan die eerste twee Internasionale Klavierkompetisies wat deur UNISA aangebied word en sy het onder John Antoniadis, Adolph Hallis en Lamar Crowson gestudeer.

Onder haar leiding het die skoolkoor van die Hoërskool Tygerberg van 1994 tot 2010 verskeie nasionale toekennings, asook ‘n internasionale tweede posisie verwerf. Sedert 2007 is sy die dirigent van Tygerberg Camerata wat al die Suid-Ooster-en Woordfeeste gewen het en al o.a by Cultivaria, US Koorsimposium, Afri-Klassiek opgetree het. Hulle het 2 CD opnames gemaak nl A Cappella en die Missa Brevis van Kodaly. Dit word gereeld op FMR en RSG gehoor.

In 2011 was sy koormeester van Cape Town Opera se gewilde en suksesvolle produksie Brundibar in die Kunstekaapteater. Tygerberg Charite is ‘n musiekproduksie wat sy jaarliks saam met die S.A. Vlootorkes en kore in die Kaapse stadsaal ten bate van liefdadigheid aanbied. Sy het ‘n Paul Harris toekenning van Bellville Rotary vir haar gemeenskapsdiens ontvang.

Linda tree dikwels as beoordelaar by musiekkompetisies op (Applous landwyd, Paarl-Vallei, Mosselbaai, Riversdal, Sans Souci, Atlantis, Helderberg) en bied ook koorwerkswinkels aan (ATKV en SASCHE).

Sy is ‘n deeltydse dosent by US en sedert Junie 2012 die dirigent van die Stadskoor Tygerberg.

Sy is hoof van die musiekdepartement van Tygerberg Hoërskool en orrelis by die NG gemeente De Tyger.